Sở GD&ĐT Bắc Giang

Bắc Giang lưu ý dạy học thêm trong hè

Bắc Giang lưu ý dạy học thêm trong hè

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Bắc Giang hướng dẫn các đơn vị tổ chức hoạt động cho trẻ em, học sinh, sinh viên dịp hè năm học 2017-2018; trong đó có lưu ý về hoạt động dạy học thêm.