Phòng Chống

Hỗ trợ 2 tỉnh phòng, chống dịch bệnh

Hỗ trợ 2 tỉnh phòng, chống dịch bệnh

GD&TĐ - Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xuất cấp (không thu tiền) hóa chất sát trùng, vắc xin từ nguồn dự trữ quốc gia để hỗ trợ cho 2 tỉnh: Bình Định và Quảng Ngãi phòng chống dịch bệnh.