Phòng Cháy Chữa Cháy

Những “quả bom xăng” khắp các khu dân cư

Những “quả bom xăng” khắp các khu dân cư

Gần đây, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình xuất hiện loại hình kinh doanh xăng dầu mới với hình thức trụ bơm xăng tự động nhưng không đáp ứng về các điều kiện bắt buộc khi kinh doanh xăng dầu, len lỏi khắp các vùng quê như những “quả bom xăng”.