Phản Cảm

Nuôi… lông nách đòi nữ quyền

Nuôi… lông nách đòi nữ quyền

Nuôi lông nách đòi quyền bình đẳng giới không còn là vấn đề xa lạ, bẵng đi một thời gian, trào lưu này lại tiếp tục quay trở lại và gây sốt trên thế giới.