Phế Truất

Vì sao nữ Tổng thống dễ bị phế truất vì tham nhũng?

Vì sao nữ Tổng thống dễ bị phế truất vì tham nhũng?

Trong khoảng thời gian vừa qua, thế giới đã chứng kiến sự ra đi của 2 vị nữ Tổng thống, một ở Brazil, một ở Hàn Quốc, tất cả đều do bê bối tham nhũng, trong khi hiếm thấy các trường hợp nam Tổng thống bị phế truất trong quá trình luận tội như vậy. Điều này khiến nhiều nhà quan sát đặt ra câu hỏi rằng quy chuẩn đạo đức về nam nữ vẫn quá cách biệt?

Tổng thống Hàn Quốc kế tiếp là ai?

Tổng thống Hàn Quốc kế tiếp là ai?

Ngày 9/5, 51 triệu người của xứ sở Kim chi sẽ chọn ra một nhân vật có thể lãnh đạo đất nước đứng vững trước nhiều thách thức đang ập đến từ cả bên ngoài và trong nội tại.