Lầu Năm Góc

Những lý do khiến Mỹ chưa thể dùng Tomahawk ở bán đảo Triều Tiên

Những lý do khiến Mỹ chưa thể dùng Tomahawk ở bán đảo Triều Tiên

Dù với bất cứ lý do gì thì việc “Tomahawk Mỹ chưa thể bay vào Triều Tiên” cho thấy các “tiểu quốc” bị ảnh hưởng rất lớn bởi cạnh tranh giữa các “cường quốc” trong chính sách ngoại giao nước lớn. Triều Tiên hay bất cứ “tiểu nhược” nào khác có chỉ là mục tiêu, còn mục đích của các “đại cường” nằm ở những nước đi đa tác dụng với những lợi ích đan xen.