Lầu Năm Góc

Lầu năm góc phát triển cây do thám

Lầu năm góc phát triển cây do thám

GD&TĐ - Lầu năm góc của Mỹ đang đặt ra mục tiêu tạo ra những cây biến đổi gene có thể phát hiện và thu thập dữ liệu về những mối đe dọa có thể xảy ra – theo Cơ quan dự án nghiên cứu tiên tiến của Bộ Quốc phòng Mỹ (DARPA).