Lập Trình

Nghề làm 'đại ca' trong game online

Nghề làm 'đại ca' trong game online

Trở thành chủ bang hội, quản lý cả trăm hoặc ngàn người, được chơi game cả ngày và mỗi năm nhận lương khoảng 100.000 nhân dân tệ (hơn 300 triệu đồng), công việc tuy hấp dẫn nhưng không phải ai cũng làm được.

'Giấc mơ nước Mỹ' trong mắt một nhà khoa học

'Giấc mơ nước Mỹ' trong mắt một nhà khoa học

“Cần sử dụng trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ những việc làm chất lượng cao, hỗ trợ quá trình đưa ra quyết định của con người hơn là việc cố gắng áp dụng trí tuệ nhân tạo để xóa bỏ người lao động và cắt giảm nhân lực” – GS Thomas Kochan.

Thư gửi người xin việc kỳ lạ của Google

Thư gửi người xin việc kỳ lạ của Google

Sau khi qua vòng hồ sơ, một ứng viên đã được Google gửi email nói rõ những kiểu câu hỏi có thể xuất hiện trong vòng phỏng vấn, cách chuẩn bị chúng và gợi ý tài liệu để đọc thêm.