Long An

Trí thức trẻ lo chuyện trồng lan, nuôi cá...

Trí thức trẻ lo chuyện trồng lan, nuôi cá...

Quan tâm hỗ trợ nông dân từ chăm sóc con gà, con lợn, vườn rau đến chất lượng nguồn nước sạch, môi trường sống…, đội ngũ trí thức trẻ TPHCM đang từng ngày góp sức tích cực xây dựng nông thôn mới (NTM).