Kết Hôn

Duyên số hay sự lựa chọn

Duyên số hay sự lựa chọn

Chị, cũng như nhiều người phụ nữ đứng trước cuộc hôn nhân không hạnh phúc nhưng chẳng thể lý giải được tại sao mình lại rơi vào hoàn cảnh này.