Hàn Nguyệt

Táo quân 2017 cười hay khóc?

Táo quân 2017 cười hay khóc?

Táo quân 2017 mới nhất Giáo sư Xoay chia sẻ, mục đích anh viết kịch bản để mọi người cùng cười, chứ không phải người cười người khóc.