Florida

Trăn dài 5 mét, chửa 78 quả trứng

Trăn dài 5 mét, chửa 78 quả trứng

Một thợ săn người Mỹ tóm gọn con trăn dài 5 mét với 78 quả trứng trong bụng chỉ bằng tay không. Đây là con trăn lớn nhất từng được bắt trong công viên quốc gia Everglades, Florida.