Cấy Ghép

Mỹ tạo phôi lợn lai người

Mỹ tạo phôi lợn lai người

Các nhà khoa học tại California đã cấy tế bào của người vào lợn, tạo ra loại phôi mang tên chimera – lai giữa lợn và người.