Chứng Minh

Phiếm chuyện phụ nữ thời @

Phiếm chuyện phụ nữ thời @

Phụ nữ thời hiện đại không ít cô lúc nhỏ chẳng hề quan tâm đến chuyện bếp núc mà làm gì cho mất thời gian, bởi các cô nghĩ cực thoáng, cực đơn giản.