Biến Động

Xe tự hành hoạt động như thế nào?

Xe tự hành hoạt động như thế nào?

Làm sao một chiếc ô tô có thể tự lái được khi nó không có mắt cũng như không có đầu óc để quan sát và xử lý các tình huống phát sinh trên đường? Nếu bạn đang thắc mắc như vậy thì dưới đây là câu trả lời.