An Giang

An Giang: Cháy hơn 36 ha rừng tràm Viễn Thông

An Giang: Cháy hơn 36 ha rừng tràm Viễn Thông

Thống kê thiệt hại ban đầu, tổng diện tích rừng bị cháy 111,67 ha/249 ha, trong đó diện tích tràm tái sinh bị thiệt hại 34,37 ha; diện tích rừng tràm nguyên sinh là 2 ha, còn lại là thảm cỏ thực vật.

Chết thèm với loài rau lạ ở vùng biên

Chết thèm với loài rau lạ ở vùng biên

Cái vị béo của vẩy cá mè dinh, cái mặn mòi của nước mắm cá linh non, cái mùi thơm sực nức của loài rau biên ải và tình người tình đất phương Nam quyện lại thành một kỷ niệm khó quên trong lòng viễn khách.