Nghệ An

Cách nào hạn chế ria mép ở nữ?

Cách nào hạn chế ria mép ở nữ?

Em rất mặc cảm là nữ mà ria mép của em dày, đen và cứng, điều này khiến em hạn chế, mất tự tin đứng trước mọi người, có cách nào hạn chế hoặc triệt hẳn không thưa bác sĩ? - Nguyễn Thị Phương (Nghệ An)