Mất Trộm

20 năm giữ rừng giáng hương

20 năm giữ rừng giáng hương

Một trong những lý do được nhà chức trách đưa ra để giải thích việc mất rừng ở Gia Lai, là diện tích lớn mà lực lượng mỏng. Thế nhưng tại làng Grôn, xã Ia Kriêng, huyện Đức Cơ (Gia Lai), hai ông nông dân canh giữ khu rừng giáng hương 2.000 cây gần 20 năm qua, lại không mất cây nào. Đó là ông Nguyễn Hữu Mạnh (SN 1962) và Rơ Mah Kem (1966).

Ai được phép xem hình ảnh của dàn camera ở bãi biển Quất Lâm?

Ai được phép xem hình ảnh của dàn camera ở bãi biển Quất Lâm?

“Hình ảnh của 8 camera đều được chuyển về đầu thu đặt ở phòng bảo vệ của Công an thị trấn Quất Lâm. Đầu thu này chỉ có công an thị trấn hoặc cơ quan chức năng mới được phép mở để kiểm tra khi có vụ án xảy ra”, Chủ tịch thị trấn Quất Lâm, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định khẳng định.