Minh Anh

Bí mật của những bà mẹ có con là “Nhà vô địch”.

Bí mật của những bà mẹ có con là “Nhà vô địch”.

Đối với con, trở thành “Nhà vô địch” không phải bước trên từ con đường đã dọn sẵn mà là hành trình khám phá bản thân từ sự động viên, chia sẻ tâm giao của chính cha mẹ mình. Cùng khám phá những bí mật của các mẹ có con là “Nhà vô địch” qua những câu chuyện sau.