ứng dụng

Chung khảo “Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp” khu vực phía Bắc

Chung khảo “Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp” khu vực phía Bắc

GD&TĐ - Vòng chung khảo khu vực miền Bắc cuộc thi Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp sinh viên “Start-up Student Ideas” lần thứ nhất, do Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức vừa diễn ra tại Hà Nội đã lựa chọn được 18 ý tưởng để trình bày trước Ban giám khảo trong vòng chung khảo.