Pháp luật

Đột nhập tổng kho hàng lậu “xứ Tàu”

Đột nhập tổng kho hàng lậu “xứ Tàu”

Sau khi “lót tay” tiền triệu cho một cửu vạn thâm niên khu vực biên giới Lạng Sơn - Trung Quốc, PV Báo Giao thông đã xâm nhập được tổng kho hàng lậu và đường dây tuồn lậu “hàng Tàu” về Việt Nam.