Nội trợ

Cho chồng 'lười' ăn gì?

Cho chồng 'lười' ăn gì?

Sợ giao hợp là một rối loạn về tâm lý, có thể do chưa hiểu đúng về tình dục, cũng có thể bị quá tải do quan hệ quá nhiều, có thể do bệnh tật mang lại…