Nhiệt kế

Điện ảnh thêm cơ chế  để vận hành hiệu quả hơn

Điện ảnh thêm cơ chế để vận hành hiệu quả hơn

GD&TĐ - Sau 10 năm có hiệu lực, Luật Điện ảnh đã tạo đà cho lĩnh vực điện ảnh phát triển. Song với những thay đổi của xã hội, hành lang pháp lý này cũng bộc lộ nhiều điểm bất cập và không còn phù hợp với đời sống thực tiễn.