Ngoại ngữ

3 yếu tố năng lực sư phạm cần có của một giáo viên Ngoại ngữ

3 yếu tố năng lực sư phạm cần có của một giáo viên Ngoại ngữ

GD&TĐ - “Để dạy được một ngoại ngữ, giáo viên ngoại ngữ (GVNN) không phải chỉ là người có khả năng sử dụng ngoại ngữ đang dạy tốt mà còn phải có các kỹ năng giảng dạy hiệu quả thông qua quá trình đào tạo và được tiếp tục bồi dưỡng trong môi trường giảng dạy”.