Ngoại ngữ

Văn học trong quy trình dạy ngoại ngữ

Văn học trong quy trình dạy ngoại ngữ

GD&TĐ - Thời xa xưa, dưới cái ô của phương pháp Ngữ pháp-Dịch, còn gọi là Phương pháp Cổ điển (Classsical Method) vì nó ra đời phục vụ việc dạy ngôn ngữ cổ điển như tiếng Hy Lạp và La-tin, văn học đóng vai trò thống soái trong dạy ngoại ngữ vì mục tiêu cuối cùng là đọc được các tác phẩm văn học viết bằng ngoại ngữ (Diane Larsen-Freeman).