Môi trường

Trời càng nóng, kết quả thi cử càng thấp?

Trời càng nóng, kết quả thi cử càng thấp?

GD&TĐ - Một nghiên cứu lớn từ các nhà nghiên cứu tại Đại học Harvard và các trường đại học khác của Mỹ cho biết trong những năm có thời tiết nóng hơn, học sinh có khả năng làm bài thi tệ hơn.