Môi trường

Bướm giúp các nhà khoa học cải tiến kĩ thuật lọc ánh sáng

Bướm giúp các nhà khoa học cải tiến kĩ thuật lọc ánh sáng

Dựa vào cấu tạo của những cánh bướm mềm mại, các nhà khoa học đã phát hiện ra công nghệ mới liên quan tới kỹ thuật "lọc ánh sáng" có thể sẽ đóng vai trò chính trong các dự án năng lượng Mặt Trời trong tương lai và nhiều lĩnh vực khác.