Môi trường

Cá sấu tấn công voi ở trên sông

Cá sấu tấn công voi ở trên sông

Để có thức uống, một con voi mẹ đã quyết định dùng vòi để lấy nước từ một con sông, con voi này không biết rằng có mối nguy hiểm rình rập ngay ở dưới bề mặt.