Bản in

Kinh tế - Xã hội

Thứ Tư, 21/3/2012 21:31

Thu hẹp trạng thái ngoại tệ cuối ngày

Thu hẹp trạng thái ngoại tệ cuối ngày

(GD&TĐ) - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ký ban hành Thông tư số 07/2012/TT-NHNN quy định về trạng thái ngoại tệ của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài...

(GD&TĐ) - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ký ban hành Thông tư số 07/2012/TT-NHNN quy định về trạng thái ngoại tệ của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Trạng thái ngoại tệ cuối ngày sẽ được thu hẹp. Ảnh: Internet
Trạng thái ngoại tệ cuối ngày sẽ được thu hẹp. Ảnh: Internet

Thông tư quy định một số nội dụng mới so với các quy định trước đây về giới hạn trạng thái ngoại tệ, phương pháp tính trạng thái ngoại tệ và chế độ báo cáo.

Theo đó, tổng trạng thái ngoại tệ dương cuối ngày của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không vượt quá 20% vốn tự có của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Tổng trạng thái ngoại tệ âm cuối ngày cũng không được vượt quá 20% vốn tự có (trước đây là 30%).

Các chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam với vốn tự có từ 25 triệu USD trở xuống được phép áp dụng dương và âm ngoại tệ cuối ngày không vượt quá 5 triệu USD.

Về phương pháp tính trạng thái ngoại tệ, Thông tư quy định trạng thái ngoại tệ của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được xác định trên cơ sở số dư của các tài khoản có liên quan đến hoạt động kinh doanh ngoại tệ, bao gồm khoản mua, bán ngoại tệ trao ngay, kỳ hạn, quyền chọn, tương lai (nếu có). Trạng thái ngoại tệ phát sinh tự do thực hiện các giao dịch phái sinh tiền tệ khác có liên quan đến ngoại tệ cũng được báo cáo vào trạng thái ngoại tệ.

Theo Thông tư, chậm nhất 14 giời của ngày làm việc, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài gửi báo cáo trạng thái ngoại tệ của ngày làm việc lền kề trước đó về NHNN.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 2-5-2012.

Vũ Thành