Bản in

Kinh tế - Xã hội

Thứ Sáu, 27/9/2013 11:13

Thông báo mời chào hàng cạnh tranh

Thông báo mời chào hàng cạnh tranh

(GD&TĐ) - Sở GD&ĐT Quảng Ngãi thông báo mời thầu Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 mua một xe ô tô 1 cầu theo hình thức chào hàng cạnh tranh trong nước. Thời gian phát hành từ 8.00 ngày 27/9/2013 đến trước 8.00 ngày 2/10/2013 tại phòng Kế hoạch – Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi.

A. Thông tin chung

1. Tên bên mời thầu: Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi.

Địa chỉ: 58 Đại lộ Hùng Vương, TP Quảng Ngãi.

Điện thoại: 055.3824.162; 3824.164; fax: 055.3824.775

2. Tên chủ đầu tư: Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi.

3. Tên gói thầu: Mua một xe ô tô 1 cầu.

4. Giá gói thầu: 720.000.000đ.

B. Nội dung thông báo mời thầu:

      THÔNG BÁO MỜI THẦU

1. Tên bên mời thầu: Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi.

2. Tên gói thầu: Mua một xe ô tô 1 cầu.

3. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước, theo quy định tại Quyết định số 543/QĐ-UBND ngày 15/4/2013 của UBND tỉnh Quảng Ngãi.

4. Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

Thời gian phát hành HSYC: từ 8 giờ ngày 27 tháng 9 năm 2013 đến trước 8 giờ ngày 2 tháng 10 năm 2013.

5. Địa điểm phát hành HSYC: Phòng Kế hoạch – Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi. Địa chỉ: 58 Đại lộ Hùng Vương, TP Quảng Ngãi. Điện thoại: 055.3824.162; 3712.633; fax: 055.3824.775
6. Giá bán 01 bộ HSMT: 700.000 đồng (Bảy trăm ngàn đồng).

7. Địa điểm nhận HSĐX (hồ sơ đề xuất): Phòng Kế hoạch – Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi. Địa chỉ: 58 Đại lộ Hùng Vương, TP Quảng Ngãi. Điện thoại: 055.3824.162; 3712.633; fax: 055.3824.775.

8. Hạn cuối tiếp nhận HSĐX: lúc 8 giờ ngày 2 tháng 10 năm 2013.

9. HSĐX được mở công khai vào lúc 8 giờ ngày 2 tháng 10 năm 2013 tại Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi.

Sở GD&ĐT Quảng Ngãi