Kinh tế - Xã hội

Thứ Tư, 3/4/2013 09:00 GMT+7

Nâng cao năng lực nghiên cứu lập pháp cho cán bộ Quốc hội

Nâng cao năng lực nghiên cứu lập pháp cho cán bộ Quốc hội

(GD&TĐ) – Sáng ngày 29/3 tại Hà Nội,  hơn 50 cán bộ của Viện Nghiên cứu Lập pháp của Quốc hội Việt Nam đã được đào tạo về các lĩnh vực phân tích chính sách và nghiên cứu lập pháp, gần 200 đại biểu Quốc hội và cán bộ Văn phòng Quốc hội đã tham dự các buổi hội thảo về chính sách công.
 
(GD&TĐ) – Sáng ngày 29/3, tại Hà Nội, hơn 50 cán bộ của Viện Nghiên cứu Lập pháp của Quốc hội Việt Nam đã được đào tạo về các lĩnh vực phân tích chính sách và nghiên cứu lập pháp, gần 200 đại biểu Quốc hội và cán bộ Văn phòng Quốc hội đã tham dự các buổi hội thảo về chính sách công trong khuôn khổ một dự án do Hoa Kỳ hỗ trợ nhằm nâng cao chất lượng lập pháp. 
 
Bắt đầu hoạt động từ tháng 10/2011, Chương trình Nghiên cứu Lập pháp Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với Viện Nghiên cứu Lập pháp đặt nền móng cho Kế hoạch Phát triển Chiến lược 5 năm của Viện Nghiên cứu Lập pháp và cải thiện chất lượng, tính phù hợp và kịp thời của các dịch vụ mà Viện Nghiên cứu Lập pháp cung cấp cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các ủy ban chuyên trách và đại biểu Quốc hội.
 
Trong 18 tháng qua, Chương trình Nghiên cứu Lập pháp Việt Nam (LRP) của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) đã tiến hành 28 đợt đào tạo và hội thảo chuyên đề về các vấn đề quan trọng đối với quá trình lập pháp; trong đó có xây dựng kế hoạch ngân sách nhà nước, giám sát lập pháp, phi tập trung hóa và tổ chức chính quyền địa phương.
 
Viện Nghiên cứu Lập pháp là cơ quan chính cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp của Việt Nam.
 
Các cuộc hội thảo, hội nghị chuyên đề về củng cố tổ chức đã đề cập các vấn đề như chính sách và chiến lược truyền thông, phân tích ngân sách, cách thức tiến hành các phiên giải trình và kịp thời giải quyết các yêu cầu hỗ trợ của đại biểu Quốc hội. Một phần nhờ dự án của USAID, tỷ lệ yêu cầu được cán bộ Viện Nghiên cứu Lập pháp đáp ứng đã tăng 14%, từ 81% năm 2011 lên 95% năm 2013. 
 

Dự án đã nâng cao năng lực nghiên cứu và khả năng tiếng Anh cho cán bộ Viện Nghiên cứu Lập pháp, thực hiện một cuộc khảo sát về cảm nhận của đại biểu quốc hội đối với Viện Nghiên cứu Lập pháp, phát triển thư viện của Viện, đóng góp máy tính, máy in và các thiết bị văn phòng để các cán bộ của Viện có thể sử dụng các trang thiết bị này thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của mình.

“Dự án đã đạt được mục tiêu tăng cường năng lực cho Viện Nghiên cứu Lập pháp và đã đem đến một luồng gió thay đổi mới cho Viện”. 

TS Đinh Xuân Thảo - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Lập pháp,

"Đây là dự án chung đầu tiên của chúng tôi với Quốc hội và chúng tôi rất hài lòng về sự hợp tác cũng như những kết quả đạt được” .

Joakim Parker - Giám đốc USAID Việt Nam

 PV

Gửi ý kiến bạn đọc

Refresh