Bản in

Gia đình

Thứ Năm, 21/2/2013 13:18

Năm gia đình Việt Nam 2013

Năm gia đình Việt Nam 2013

(GD&TĐ) - Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý lấy năm 2013 là Năm gia đình Việt Nam, làm chủ đề chỉ đạo tổ chức các hoạt động xây dựng gia đình. Quyết định này được đưa ra trên cơ sở đề nghị của Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

(GD&TĐ) - Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý lấy năm 2013 là Năm gia đình Việt Nam, làm chủ đề chỉ đạo tổ chức các hoạt động xây dựng gia đình. Quyết định này được đưa ra trên cơ sở đề nghị của Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

"Gia đình - điểm tựa của hạnh phúc" (Ảnh: MH)

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Bộ, ngành liên quan tổ chức những hoạt động thích hợp cụ thể và thiết thực nhân Năm gia đình Việt Nam năm 2013. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc.

Thời gian qua, công tác gia đình đã thực sự trở thành một vấn đề lớn, mang tầm quốc gia, luôn được Đảng và Nhà nước chú trọng và quan tâm, công tác gia đình cũng ngày càng được triển khai một cách sâu rộng trong phạm vi toàn quốc.

Nhiều phong trào xây dựng gia đình hạnh phúc, bình đẳng, tiến bộ đã và đang được triển khai sâu rộng tại tất cả các địa phương trên toàn quốc. Công tác gia đình đã được xã hội hoá; nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình. Kiến thức gia đình được đưa vào trường học để nâng cao nhận thức và trách nhiệm của giới trẻ đối với việc xây dựng gia đình hạnh phúc - nền tảng của một xã hội tiến bộ. 

Ngày 4/5/2001, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định 72/2001/QĐ-TTG về việc chọn ngày 28/6 hằng năm là Ngày Gia đình Việt Nam.

"Gia đình là tế bào của xã hội, là cái nôi nuôi dưỡng, là môi trường quan trọng hình thành và giáo dục nhân cách của trẻ em. Xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc là góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc". Đó là ý nghĩa, là nguyên do mà Gia đình Việt Nam có riêng một ngày để được tôn vinh.

 Thái Hà