Bản in

Kinh tế - Xã hội

Thứ Sáu, 6/1/2012 08:35 GMT+7

Công bố dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2012

Công bố dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2012

(GD&TD)-Bộ Tài chính vừa công bố dự toán Ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2012. Theo đó, dự toán bội chi NSNN năm 2012 là 140.200 tỷ đồng, bằng 4,8%GDP

(GD&TD)-Bộ Tài chính vừa công bố dự toán Ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2012. Theo đó, dự toán bội chi NSNN năm 2012 là 140.200 tỷ đồng, bằng 4,8%GDP.

gh
Nguồn chi năm 2012 được bổ sung thêm 145.500 tỷ đồng (ảnh MH)

Theo đó, dự toán thu NSNN năm 2012 là 740.500 tỷ đồng, tỷ lệ động viên từ thuế và phí đạt 21,1%GDP. Thu nội địa (không kể thu tiền sử dụng đất) đạt 457.600 tỷ đồng, tăng 19,9% so ước thực hiện năm 2011. Thu tiền sử dụng đất đạt 37.000 tỷ đồng, bằng 85,1% ước thực hiện năm 2011.

Dự toán thu dầu thô đạt 87.000 tỷ đồng, trên cơ sở sản lượng dự kiến đạt 14,68 triệu tấn, giá bình quân dự kiến đạt 85 USD/thùng. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu được xây dựng trên cơ sở dự kiến kim ngạch xuất khẩu năm 2012 đạt khoảng 107,4 tỷ USD, tăng 13%; kim ngạch nhập khẩu đạt khoảng 119,2 tỷ USD, tăng 13,5% so với ước thực hiện năm 2011.

Tổng hợp chung, dự toán thu cân đối NSNN năm 2012 là 740.500 tỷ đồng, tăng 9,8% so ước thực hiện năm 2011. Về cơ cấu thu năm 2012, dự toán thu nội địa chiếm 66,8% tổng thu NSNN (dự toán năm 2011 là 64,2%), thu dầu thô chiếm 11,7% (dự toán năm 2011 là 11,6%), thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu chiếm 20,8% tổng thu NSNN (dự toán năm 2011 là 23,3%).

Với dự kiến thu NSNN như trên, thì nguồn chi năm 2012 được bổ sung thêm 145.500 tỷ đồng từ tăng thu NSNN so với dự toán năm 2011.

Dự toán chi NSNN năm 2012 là 903.100 tỷ đồng, trong đó chi đầu tư phát triển đạt 180.000 tỷ đồng, tăng 18,4% (28.000 tỷ đồng) so dự toán năm 2011, bằng 19,9% tổng chi NSNN (dự toán năm 2011 là 20,9%).

Ngoài ra, năm 2012 dự kiến phát hành khoảng 45.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ để tiếp tục thực hiện các dự án giao thông, thuỷ lợi, y tế, giáo dục và các công trình thuỷ điện. Tính cả nguồn trái phiếu Chính phủ và nguồn thu xổ số kiến thiết thì tổng chi đầu tư phát triển năm 2012 bằng khoảng 25% tổng chi NSNN và 8,2%GDP (dự toán năm 2011 tương ứng là 26,3% và 9%).

Dự toán chi trả nợ và viện trợ đạt 100.000 tỷ đồng, tăng 14.000 tỷ đồng so với dự toán năm 2011 để đảm bảo chi trả các khoản nợ trong và ngoài nước đến hạn.

Dự toán chi thường xuyên là 542.000 tỷ đồng, bằng 60% tổng dự toán NSNN, tăng 10,9% so với dự toán năm 2011 (đã tính theo cùng mặt bằng lương và các khoản phụ cấp tính theo lương với mức tiền lương tối thiểu 830 nghìn đồng/tháng).

Dự toán chi lương hưu và đảm bảo xã hội: 85.560 tỷ đồng, tăng 6,3% so dự toán năm 2011. Dự toán chi sự nghiệp kinh tế: 49.488 tỷ đồng, tăng 15,3% so dự toán năm 2011.

Mức bội chi NSNN năm 2012 là 140.200 tỷ đồng, bằng 4,8%GDP. Nguồn bù đắp bội chi gồm vay trong nước 115.500 tỷ đồng và vay nước ngoài 24.700 tỷ đồng.

Với dự kiến vay nợ, trả nợ và huy động trái phiếu Chính phủ trong năm 2012 như trên, đến 31/12/2012 dư nợ Chính phủ bằng 46,1%GDP, dư nợ quốc gia bằng 44,2%GDP và dư nợ công bằng 58,4%GDP, ở mức đảm bảo an ninh tài chính quốc gia.

Xuân Hương

Gửi ý kiến bạn đọc

Refresh