Bản in

Kinh tế - Xã hội

Thứ Ba, 15/1/2013 11:22

Chủ tịch nước quyết định tặng quà Tết cho các đối tượng có công với cách mạng

Chủ tịch nước quyết định tặng quà Tết cho các đối tượng có công với cách mạng

(GD&TĐ) - Chủ tịch nước Trương Tấn Sang vừa ký Quyết định số: 71/QĐ-CTN về việc tặng quà cho các đối tượng có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên Đán Quý Tỵ năm 2013.

(GD&TĐ) - Chủ tịch nước Trương Tấn Sang vừa ký Quyết định số: 71/QĐ-CTN về việc tặng quà cho các đối tượng có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên Đán Quý Tỵ năm 2013.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm hỏi bà con nhân dân

Theo đó, Chủ tịch nước quyết định tặng quà cho các đối tượng chính sách với mức 400.000 đồng đối với: Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; Người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng 8 năm 1945 đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong kháng chiến đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; Thân nhân Liệt sĩ đang được hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hàng tháng; thân nhân hai Liệt sĩ trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng; Thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật từ 81% trở lên (bao gồm cả những thương binh loại B được công nhận từ trước ngày 31 tháng 12 năm 1993) đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; Người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng; Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.

Tặng quà ở mức 200.000 đồng đối với: Thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật từ 80% trở xuống (bao gồm cả những thương binh loại B được công nhận từ trước ngày 31 tháng 12 năm 1993) đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. Thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động; Đại diện thân nhân chủ yếu của Liệt sĩ (bố, mẹ; vợ, chồng; con; người có công nuôi dưỡng liệt sĩ); Đại diện gia đình thờ cúng Liệt sĩ (anh, em, người được họ tộc ủy nhiệm việc thờ cúng Liệt sĩ); Người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 10/01/2013

Minh Hằng