Bản in

Kinh tế - Xã hội

Thứ Tư, 16/1/2013 14:33 GMT+7

Bộ GD&ĐT ban hành quy chế tiếp nhận, xử lý văn bản tại cơ quan Bộ

Bộ GD&ĐT ban hành quy chế tiếp nhận, xử lý văn bản tại cơ quan Bộ

(GD&TĐ)-Bộ GD&ĐT vừa ban hành quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản tại cơ quan Bộ GD&ĐT. Quy chế này quy định trách nhiệm, nguyên tắc, quy trình trong việc tiếp nhận, chuyển giao, xử lý, phát hành và quản lý văn bản tại cơ quan Bộ GD&ĐT.

(GD&TĐ)-Bộ GD&ĐT vừa ban hành quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản tại cơ quan Bộ GD&ĐT. Quy chế này quy định trách nhiệm, nguyên tắc, quy trình trong việc tiếp nhận, chuyển giao, xử lý, phát hành và quản lý văn bản tại cơ quan Bộ GD&ĐT.

Ảnh MH
Ảnh MH

Theo quy chế này, văn thư cơ quan Bộ là đầu mối tiếp nhận, đăng ký, xử lý toàn bộ văn bản đến của cơ quan Bộ. Cán bộ, công chức thuộc cơ quan Bộ khi nhận được văn bản đến có liên quan tới công việc chung do lãnh đạo Bộ, Thủ trưởng đơn vị chuyển lại hoặc trực tiếp nhận từ các tổ chức, cá nhân bên ngoài gửi đến (dưới mọi hình thức) phải chuyển cho văn thư cơ quan Bộ để làm thủ tục tiếp nhận, đăng ký và chuyển giao theo quy trình xử lý văn bản của cơ quan Bộ.

Tất cả văn bản xử lý, giải quyết công việc của cơ quan Bộ cũng đều tập trung vào một đầu mối là văn thư cơ quan Bộ để làm thủ tục phát hành. Văn thư cơ quan Bộ chỉ tiếp nhận và phát hành những văn bản toàn vẹn, rõ ràng, sạch sẽ; không sửa chữa, tẩy xóa; đúng quy định về thể thức, kỹ thuật trình bày, đúng thẩm quyền, đúng trình tự ban hành văn bản.

Các đơn vị có trách nhiệm xử lý và chỉ xử lý xem xét giải quyết các văn bản đến khi đã đăng ký tại văn thư cơ quan Bộ. Văn thư cơ quan Bộ có quyền từ chối tiếp nhận, không chuyển phát đối với các trường hợp hồ sơ không đầy đủ thủ tục.

Tất cả cán bộ, công chức thuộc Cơ quan Bộ GD&ĐT có trách nhiệm quản lý, giữ gìn văn bản, tài liệu và lập hồ sơ công việc. Không cung cấp cho cơ quan, cá nhân không có trách nhiệm biết những thông tin, tài liệu, hồ sơ công việc đã, đang và sẽ xử lý của cơ quan Bộ và các văn bản, tài liệu có bút phê ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ. Cán bộ, chuyên viên không được sử dụng tài liệu của cơ quan Bộ làm tư liệu riêng, không được cung cấp cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác khi chuyển công tác hoặc nghỉ chế độ. Đối với các loại hồ sơ, tài liệu mật phải được quản lý chặt chẽ theo chế độ bảo mật của Nhà nước...
 

Lập Phương

Gửi ý kiến bạn đọc

Refresh