Kinh tế - Xã hội

Gần 500 nghìn học sinh được hỗ trợ gạo trong học kỳ II

Gần 500 nghìn học sinh được hỗ trợ gạo trong học kỳ II

GD&TĐ - Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) tổ chức họp báo chuyên đề về các hoạt động xuất cấp hàng dự trữ quốc gia (DTQG) cho đồng bào vùng đặc biệt khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán và hỗ trợ gạo DTQG cho học sinh vùng đặc biệt khó khăn theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

Xuất nhập khẩu tiếp tục gặp khó

Xuất nhập khẩu tiếp tục gặp khó

GD&TĐ - Thời gian qua mặc dù xuất khẩu (XK) của Việt Nam đạt kết quả đáng ghi nhận, tuy nhiên đóng góp về giá trị gia tăng trong nước của các mặt hàng chủ lực vẫn thấp và sự liên kết giữa các doanh nghiệp (DN) trong nước với các chuỗi giá trị toàn cầu vẫn còn yếu.

Nâng cao chất lượng tăng trưởng, sức cạnh tranh của nền kinh tế

Nâng cao chất lượng tăng trưởng, sức cạnh tranh của nền kinh tế

Chính phủ vừa ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01/11/2016 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế và Nghị quyết số 24/2016/QH14 ngày 08/11/2016 của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016 - 2020.