Kiều bào

Người Việt ứng cử hội đồng quận ở Ba Lan

Người Việt ứng cử hội đồng quận ở Ba Lan

Ngày 16/11 tới sẽ đánh dấu một sự kiện quan trọng trong tiến trình hội nhập sâu rộng vào xã hội Ba Lan của cộng đồng người Việt Nam tại đây khi khoảng 3.000 người Việt sẽ đi bỏ phiếu bầu cử Hội đồng quận Ochota, thủ đô Warszawa.