Kiều bào

Nỗi nhớ Tết từ bên kia bầu trời…

Nỗi nhớ Tết từ bên kia bầu trời…

Ở bên kia bầu trời, chỉ có con và thành phố xinh đẹp này giữa màn tuyết phủ trắng xóa. Con thèm được sống trong sắc màu của Tết, được cùng mẹ đi chợ ngày 30, được cùng ba chăm chút cho gốc đào trước cửa.