Bản in

Khoa học

Thứ Năm, 9/5/2013 19:40

Bộ GD&ĐT tuyển chọn chủ trì đề tài KH-CN cấp Bộ

Bộ GD&ĐT tuyển chọn chủ trì đề tài KH-CN cấp Bộ

(GD&TĐ) - Bộ GD&ĐT vừa thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đề tài/nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2014.

(GD&TĐ) - Bộ GD&ĐT vừa thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đề tài/nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2014.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Điều kiện tham gia tuyển chọn là tổ chức: là các ĐH, trường ĐH, học viện, trường CĐ, các viện, trung tâm nghiên cứu; cá nhân thuộc các tổ chức nếu trên theo quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ GD&ĐT.

Hồ sơ tham gia tuyển chọn bao gồm: Công văn đề nghị của Thủ trưởng cơ quan, tổ chức tham gia tuyển chọn chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ, trong đó nêu rõ cam kết hỗ trợ cho chủ trì đề tài; thuyết minh đề tài/nhiệm vụ; thuyết minh tiềm lực khoa học của tổ chức, cá nhân tham gia tuyển chọn.

Trên cơ sở định hướng mục tiêu, dự kiến kết quả, sản phẩm của đề tài, bản Thuyết minh phải được lập đầy đủ và chi tiết tất cả các mục, nêu rõ được tên sản phẩm của đề tài, số lượng, chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật chủ yếu đối với sản phẩm, địa chỉ ứng dụng, dự toán kinh phí phù hợp với mục tiêu, nội dung nghiên cứu, tiến độ thực hiện, phù hợp với quy định liên quan về kinh phí đề tài, nêu rõ nguồn kinh phí (từ ngân sách Nhà nước, từ các nguồn hỗ trợ khác)…

Thời gian thực hiện đề tài không quá 24 tháng. Bản thuyết minh thể hiện rõ sự gắn kết với đào tạo sau ĐH (cao học, nghiên cứu sinh) và khả năng công bố các kết quả nghiên cứu sẽ được ưu tiên tuyển chọn.

Công văn, Thuyết minh đề tài/nhiệm vụ và Thuyết minh tiềm lực khoa học đóng thành một quyển, sử dụng bìa mềm, không giấy bóng kính.

Hồ sơ tham gia tuyển chọn được niêm phong, bên ngoài ghi rõ tên cá nhân, tên tổ chức gửi hồ sơ, số thứ tự của đề tài trong danh mục tuyển chọn, tên đề tài tham gia tuyển chọn và gửi đến Bộ Giáo dục và Đào tạo theo đúng thời hạn quy định.

Thời hạn nộp hồ sơ tham gia tuyển chọn: trước 16 giờ ngày 28/5/2013. Địa chỉ nhận hồ sơ: Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường  - Bộ Giáo dục và Đào tạo (Phòng 305 Nhà C) Số 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội.
 

Hải Bình