Khoa học

47% người dùng di động vẫn chỉ gọi điện và nhắn tin

47% người dùng di động vẫn chỉ gọi điện và nhắn tin

Mặc dù chúng ta đang ở giữa thời kì bùng nổ của các dịch vụ Internet di động nhưng một báo cáo mới đây cho thấy vẫn còn một lượng lớn người dùng chỉ sử dụng điện thoại di động cho các dịch vụ cơ bản là gọi điện và nhắn tin.