Bản in

Kết nối

Thứ Sáu, 6/1/2017 07:07

Viên chức công tác tại vùng bãi ngang, ven biển ĐBKK được hưởng phụ cấp thu hút

Ảnh có tính chất minh họa/internetẢnh có tính chất minh họa/internet

GD&TĐ -Hỏi: Tôi hiện là 1 nhân viên đang công tác tại trường học thuộc tỉnh Bến Tre. Năm 2013, địa bàn xã nơi tôi công tác được công nhận là xã đặc biệt khó khăn theo Quyết định 539/QĐ-TTg và Quyết định số 1049/QĐ-TTg của Chính phủ. 

Căn cứ theo 2 Quyết định trên, nhân viên chúng tôi được hưởng phụ cấp thu hút 70% theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP từ năm 2013. 

Cho đến nay xã tôi công tác vẫn thuộc diện đặc biệt khó khăn. Tuy nhiên, kể từ năm 2016, toàn bộ nhân viên (văn thư, y tế, kế toán, thư viện, bảo vệ) thuộc xã đặc biệt khó khăn, vùng bãi ngang ven biển trên địa bàn tỉnh không được hưởng chế độ chính sách theo Nghị định số: 116/2010/NĐ-CP như những năm trước nữa (2013 – 2015). Xin hỏi, như vậy là đúng hay sai? – Nguyễn Văn Hùng – tỉnh Bến Tre

* Trả lời:

Theo Điểm b, Khoản 2 Điều 1 Nghị định số: 116/2010/NĐ-CP, quy định: Các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ thuộc phạm vi điều chỉnh của nghị định này.

Tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định trên quy định: Cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang quy định tại Khoản 1 Điều 1 Nghị định này công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, bao gồm:

Cán bộ, công chức, viên chức và người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động, kể cả người tập sự, thử việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến xã, phường, thị trấn;

Như vậy, theo các quy định nêu trên và nếu đúng như nơi các bạn đang công tác vẫn thuộc vùng bãi ngang ven biển có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn thì các bạn vẫn thuộc đối tượng được hưởng phụ cấp thu hút.

Vì vậy, theo chúng tôi cách tốt nhất là bạn nên đề nghị UBND huyện giải thích thỏa đáng về việc vì sao kể từ năm 2016, các bạn lại không được hưởng phụ cấp này.

Sỹ Điền