Bản in

Kết nối

Thứ Sáu, 29/1/2016 07:00

Trưởng Ban thanh tra Nhân dân trường học được giảm 2tiết/tuần

Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

GD&TĐ - Hỏi: Tôi là giáo viên kiêm Trưởng Ban thanh tra Nhân dân của một trường THCS công lập thuộc huyện Củ Chi (TP Hồ Chí Minh). Năm học 2015 -2016, tôi được phân công dạy 7 và lớp 8. 

Từ đầu năm học đến nay tôi dạy 22 tiết/tuần nhưng nhà trường chỉ thành toán tiền thừa giờ 3 tiết/tuần cho tôi. Xin hỏi như vậy có đúng không? Theo tôi hiểu, tôi còn được giảm 2 tiết/tuần vì kiêm nhiệm Trưởng Ban thanh tra Nhân dân của nhà trường.

Do đó tôi phải được thanh toán tiền thừa giờ là 5 tiết/tuần. Cách hiểu của tôi có đúng hay không? Nguyễn Thị Phương Thanh – huyện Củ Chi (TP Hồ Chí Minh)

* Trả lời:

Theo Khoản 1 Điều 6 Quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông

(Ban hành kèm theo Thông tư số: 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT) quy định: Định mức tiết dạy của giáo viên THCS là 19 tiết/tuần.

Còn tại Khoản 4 Điều 9 Quy định trên, quy định: Giáo viên kiêm Trưởng Ban thanh tra Nhân dân trường học được giảm 2tiết/tuần.

Căn cứ vào quy định trên và theo thư bạn viết, bạn chỉ phải dạy 17 tiết/tuần (được giảm 2 tiết/tuần vì bạn kiêm Trưởng Ban thanh tra Nhân dân trường học).

Tuy nhiên, theo như thông tin mà bạn cung cấp, từ đầu năm học đến nay bạn dạy 22 tiết/tuần. Như vậy là bạn dạy thừa giờ 5 tiết/tuần chứ không phải là 3 tiết /tuần. Do đó bạn sẽ được thanh toán tiền thừa giờ là 5 tiết/tuần. Cách hiểu của bạn phù hợp với quy định hiện hành nêu trên.

Về tiền dạy thừa giờ của bạn sẽ được áp dụng theo Khoản 1 Điều 4 Thông tư liên tịch số: 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC “Hướng dẫn cách tính tiền lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập”. Cụ thể như sau:

- Tiền lương dạy thêm giờ/năm học = số giờ dạy thêm/năm học x Tiền lương 1 giờ dạy thêm;

- Tiền lương 1 giờ dạy thêm = Tiền lương 1 giờ dạy x 150%.

Trong đó, tiền lương 1 giờ dạy đối với giáo viên cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, trường trung cấp chuyên nghiệp và giáo viên, giảng viên cơ sở dạy nghề được áp dụng theo công thức sau:

Tiền lương 01 giờ dạy

 

 

=

 

 

Tổng tiền lương của 12 tháng trong năm học

 

 

x

 

 

Số tuần dành cho giảng dạy (dạy trẻ)

 

 

Định mức giờ dạy/năm

 

 

52 tuần

 

 

Tiền lương của một tháng làm căn cứ tính trả tiền lương dạy thêm giờ của nhà giáo, bao gồm: mức lương theo ngạch, bậc hiện hưởng, các khoản phụ cấp lương và hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có) – theo Khoản 1 Điều 3 của Thông tư liên tịch số: 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC.

Sỹ Điền