Bản in

Kết nối

Thứ Tư, 24/3/2010 10:44

Trừ lương và phụ cấp để chi cho GV dôi dư?

Trừ lương và phụ cấp để chi cho GV dôi dư?

(GD&TĐ) - Hỏi: Trường chúng tôi theo định mức biên chế thừa ra 2 GV . Tôi làm CN lớp 5 dạy trực tiếp 18 tiết và 3 buổi chiều không có tiền dạy thêm ( vùng 135 không thu được tiền học thêm). Hàng tháng hiệu trưởng trừ trong lương và phụ cấp 175 000 đồng để chi cho GV viên dôi dư đó. Thực hiện như vậy đã đúng chế độ chưa?

(Lê Thị Hải Yến thay mặt một số gv trường TH Cam lâm , Con cuông , Nghệ An) 

 Ảnh minh họa

Trả lời: Điều 6 của Quy định Chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông (ban hành kèm Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 của Bộ giáo dục và Đào tạo) quy định về định mức tiết dạy của giáo viên. Theo đó, định mức tiết dạy của giáo viên trung học cơ sở là 19 tiết/tuần. Điều 8 của Quy định trên quy định chế độ giảm định mức tiết dạy đối với giáo viên kiêm nhiệm các công việc chuyên môn, trong đó: giáo viên chủ nhiệm lớp ở cấp trung học cơ sở được giảm 4 tiết/tuần.

Theo thư, bạn là  giáo viên trung học cơ sở, thì định mức tiết dạy của bạn (theo Quy định trên) là 19 tiết – 4 tiết = 15 tiết/tuần. Thư bạn nêu bạn dạy 18 tiết và 3 buổi chiều/tuần là bạn thừa định mức tiết dạy.

Việc Hiệu trưởng nhà trường trừ lương và phụ cấp 175.000 đồng của giáo viên để chi trả cho giáo viên dôi dư là không đúng chế độ quy định.

(GD&TĐ online)