Bản in

Kết nối

Thứ Tư, 2/8/2017 17:20

Triển khai phong trào thi đua giai đoạn 2016 - 2020: “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”

Triển khai phong trào thi đua giai đoạn 2016 - 2020: “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”

GD&TĐ - Bộ GD&ĐT vừa ban hành công văn số 3282/BGDĐT-TĐKT hướng dẫn các sở giáo dục và đào tạo; các cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trường trung cấp sư phạm; các đơn vị thuộc , trực thuộc Bộ về việc triển khai thực hiện có hiệu quả Phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học" ngành Giáo dục giai đoạn 2016 - 2020

Đối tượng:

Các cơ quan, đơn vị, trường học, tập thể nhỏ, cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, giảng viên, nhân viên, học sinh, sinh viên trong ngành Giáo dục.

Nội dung thi đua

 • Xây dựng môi trường giáo dục mở, xanh, sạch, đẹp, thân thiện, an toàn, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc

  Đổi mới dạy và học, thi, kiểm tra, đánh giá

  Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hội nhập quốc tế;

  Ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin trong quản lý, dạy, học, kiểm tra, đánh giá, nghiên cứu khoa học;

  Tăng cường các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, khởi nghiệp

  Đẩy mạnh việc xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời;

Tiêu chí đánh giá

 Đối với tập thể

Tổ chức thực hiện phong trào thi đua đạt hiệu quả cao, thiết thực; thực sự là nơi kiến tạo, hỗ trợ, phục vụ để mỗi nhà giáo, cán bộ quản lý, học sinh, sinh viên có môi trường thuận lợi phát huy tối đa phẩm chất, năng lực cá nhân; khuyến khích được nhiều tập thể, cá nhân tự nguyện tham gia thi đua đổi mới, sáng tạo trong dạy và học.

Đối với cá nhân

- Cán bộ quản lý

Tập thể được giao phụ trách phải là tập thể có phong trào thi đua đạt hiệu quả cao, thiết thực; có nhiều giải pháp đổi mới, sáng tạo trong công tác quản lý, thực hiện nhiệm vụ và các hoạt động giáo dục được tập thể ghi nhận; đoàn kết, dân chủ, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ; thực hiện tốt việc tuyên truyền chủ trương đổi mới giáo dục tới đồng nghiệp và cộng đồng xã hội.

- Nhà giáo

Có nhiều giải pháp đổi mới, sáng tạo trong việc chăm sóc, giáo dục, giảng dạy, nghiên cứu khoa học, học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ được tập thể ghi nhận; có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp tốt, tích cực giúp đỡ đồng nghiệp; thực hiện tốt việc tuyên truyền chủ trương đổi mới giáo dục tới đồng nghiệp và cộng đồng xã hội.

- Người lao động (nhân viên trường học)

Có giải pháp đổi mới, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ được giao, đạt hiệu quả thiết thực, được tập thể ghi nhận; có phẩm chất đạo đức tốt, tích cực giúp đỡ đồng nghiệp.

- Học sinh, sinh viên

Đạt thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện, hoạt động trải nghiệm sáng tạo, khởi nghiệp; đạt giải cao trong các kỳ thi quốc gia và quốc tế; có sáng kiến, sáng chế trong nghiên cứu khoa học, kỹ thuật; vượt khó, vươn lên học giỏi; có hành động mưu trí, dũng cảm, hành vi, nghĩa cử cao đẹp; tham gia có hiệu quả các hoạt động tình nguyện, thiện nguyện vì cộng đồng được cơ quan, đơn vị, tổ chức có thẩm quyền ghi nhận.

Xem thêm Công văn 3282/BGDĐT-TĐKT

Theo Thanh Thủy
Bộ GD&ĐT

Tin tiêu điểm