Bản in

Kết nối

Thứ Bảy, 12/8/2017 11:05

Tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quy trình cử giáo viên làm tổng phụ trách Đội trong các cơ sở giáo dục phổ thông

Tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quy trình cử giáo viên làm tổng phụ trách Đội trong các cơ sở giáo dục phổ thông

GD&TĐ - Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa dự thảo Thông tư  quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quy trình cử giáo viên làm tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh trong các cơ sở giáo dục phổ thông lên Cổng thông tin điện tử của Bộ để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia góp ý kiến hoàn thiện Dự thảo theo quy trình soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật.

Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Thông tư này quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quy trình cử giáo viên làm tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là giáo viên làm tổng phụ trách Đội) trong các cơ sở giáo dục phổ thông.

Thông tư này áp dụng đối với giáo viên làm tổng phụ trách Đội trong các trường: tiểu học, trung học cơ sở, phổ thông có nhiều cấp học, phổ thông dân tộc nội trú, phổ thông dân tộc bán trú và trường/lớp dành cho người tàn tật, khuyết tật (sau đây gọi tắt là trường phổ thông).

Các cơ sở giáo dục ngoài công lập căn cứ theo các quy định tại Thông tư này để áp dụng thực hiện.

Tiêu chuẩn giáo viên làm tổng phụ trách Đội

1. Giáo viên được chọn làm tổng phụ trách Đội phải đảm bảo các tiêu chuẩn sau:

Đáp ứng đủ tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên theo hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên đang giữ (tiêu chuẩn đối với giáo viên tiểu học quy định tại Thông tư số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16 tháng 9 năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học công lập; tiêu chuẩn đối với giáo viên trung học cơ sở quy định tại Thông tư số 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16 tháng 9 năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở công lập);

Đã được đào tạo nghiệp vụ công tác Đội cùng chuyên ngành giảng dạy hoặc bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác Đội;

Có lòng nhiệt tình, tận tâm với công việc trong công tác; hiểu biết về tâm lý học sinh; có khả năng phối hợp với giáo viên, các tổ chức trong và ngoài nhà trường để tổ chức các hoạt động Đội, phong trào thiếu nhi.

2. Quy định ưu tiên: Ưu tiên chọn giáo viên có khả năng về: âm nhạc; mỹ thuật; thể dục thể thao; thuyết trình; tổ chức sự kiện; làm công tác truyền thông để giúp nhà trường tổ chức tốt các hoạt động giáo dục.

Nhiệm vụ của giáo viên làm tổng phụ trách Đội

Tham mưu cho hiệu trưởng các vấn đề thuộc lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ công tác Đội và phong trào thiếu nhi trong phạm vi nhà trường.

Lập kế hoạch, tổ chức, quản lý các chương trình hoạt động cho đội viên, học sinh trong nhà trường theo kế hoạch của ngành Giáo dục, chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi của Hội đồng Đội các cấp.

Xây dựng và tổ chức hệ thống chi đội trong nhà trường; bồi dưỡng đội ngũ phụ trách chi đội, Ban Chỉ huy Đội theo nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.

Phối hợp trực tiếp với các tổ chức, cá nhân có liên quan để thực hiện công tác tư vấn cho học sinh, tổ chức các hoạt động giáo dục và giải quyết nguyện vọng, quyền lợi chính đáng của học sinh, đội viên.

Tự học tập, rèn luyện và tham dự các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, công tác Đội và phong trào thiếu nhi do ngành Giáo dục, Hội đồng Đội các cấp tổ chức để nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ.

Quy trình cử giáo viên làm tổng phụ trách Đội

Ban giám hiệu nhà trường dự kiến và giới thiệu giáo viên làm tổng phụ trách Đội để xin ý kiến Hội đồng trường.

Hiệu trưởng ra quyết định cử giáo viên làm tổng phụ trách Đội của nhà trường sau khi có ý kiến thống nhất của Hội đồng trường, Phòng Giáo dục và Đào tạo và Hội đồng Đội cùng cấp.

Hiệu trưởng báo cáo Phòng Giáo dục và Đào tạo và Hội đồng Đội

Thời hạn giáo viên được cử làm tổng phụ trách Đội

Thời hạn giáo viên được cử làm tổng phụ trách Đội là 5 năm. Hết thời hạn trên, nhà trường có trách nhiệm bố trí giáo viên trở lại giảng dạy chuyên môn.

Trường hợp giáo viên hết thời hạn được cử nhưng còn đủ tiêu chuẩn và có nguyện vọng tiếp tục làm tổng phụ trách Đội thì hiệu trưởng bàn bạc với Hội đồng trường để xem xét, thống nhất quyết định.

Trường hợp giáo viên chưa hết thời hạn được cử mà thôi không làm tổng phụ trách Đội thì hiệu trưởng ra quyết định miễn nhiệm đối với giáo viên làm Tổng phụ trách Đội, đồng thời cùng Hội đồng trường xem xét, chọn và cử giáo viên khác thay thế theo đúng quy trình quy định tại Điều 4 Thông tư này.

Xem chi tiết Dự thảo Thông tư TẠI ĐÂY

Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa dự thảo Thông tư lên Cổng thông tin điện tử của Bộ để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia góp ý kiến hoàn thiện Dự thảo theo quy trình soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật.

Góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị ghi cụ thể “Ý kiến góp ý Dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quy trình cử giáo viên làm tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh trong các cơ sở giáo dục phổ thông” và gửi về địa chỉ: Đ/c Nguyễn Vân Anh - Chuyên viên Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo; Tòa nhà 8C ngõ 30, phố Tạ Quang Bửu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội và gửi kèm file văn bản góp ý về địa chỉ email:  nvanh@moet.edu.vn. ĐT: 0243.623.0502.

Theo Bộ GD&ĐT