Bản in

Kết nối

Thứ Năm, 5/1/2017 07:07

Tiền lương 1 giờ dạy thêm được nhân thêm 150%

Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

GD&TĐ - Hỏi: Theo quy định tại Thông tư số: 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC về việc trả tiền lương làm thêm giờ thì mỗi tiết dạy thêm giờ tôi được trả bao nhiêu tiền? 

Lâu nay nhà trường trả tiền thừa giờ cho chúng tôi bằng 100% lương cơ bản (không tính 35% đứng lớp và không nhân 150% theo quy định). Như vậy, có đúng không? - Hoàng Lan Anh (lananh***@gmail.com).

* Trả lời:

Tại Khoản 1 Điều 4 Thông tư số: 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 8/3/2013 của liên bộ gồm: Bộ GD&ĐT, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính "Hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập", có nêu: Cách tính tiền lương dạy thêm giờ như sau:

* Công thức tính tiền lương dạy thêm giờ:

- Tiền lương dạy thêm giờ/năm học = số giờ dạy thêm/năm học x Tiền lương 1 giờ dạy thêm;

- Tiền lương 1 giờ dạy thêm = Tiền lương 1 giờ dạy x 150%;

* Tiền lương 1 giờ dạy:

- Đối với giáo viên cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, trường trung cấp chuyên nghiệp và giáo viên, giảng viên cơ sở dạy nghề:

Tiền lương 1 giờ dạy = Tổng tiền lương của 12 tháng trong năm học x Số tuần dành cho giảng dạy (dạy trẻ)

Định mức giờ dạy/năm 52 tuần

Đối với nhà giáo làm công tác quản lý hoặc được phân công làm nhiệm vụ tổng phụ trách Đội, cán bộ Đoàn, Hội ở cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, trường trung cấp chuyên nghiệp và cơ sở dạy nghề được tính theo công thức nêu trên, trong đó định mức giờ dạy/năm là định mức giờ dạy/năm của giáo viên cùng bậc học, cấp học, bộ môn của cơ sở giáo dục đó;

Số giờ dạy thêm/năm học = [Số giờ dạy thực tế/năm học + Số giờ dạy quy đổi/năm học (nếu có) + Số giờ dạy tính thêm/năm học (nếu có) + Số giờ dạy được giảm theo chế độ/năm học (nếu có)] - (Định mức giờ dạy/năm).

Như vậy, nếu nhà trường không nhân với 150% để tính tiền lương 1 giờ dạy thêm là chưa đúng với quy định hiện hành nêu trên. Tiền lương 1 giờ dạy thêm không bao gồm phụ cấp đứng lớp 35%.

Sỹ Điền