Bản in

Kết nối

Thứ Tư, 29/10/2014 17:06

Thành lập Văn phòng Đảng - Đoàn thể trực thuộc Bộ GD&ĐT

Ảnh minh họaẢnh minh họa

GD&TĐ - Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Vũ Luận vừa ký quyết định thành lập Văn phòng Đảng - Đoàn thể trực thuộc Bộ GD&ĐT trên cơ sở hợp nhất Văn phòng Đảng ủy Bộ với Văn phòng Công đoàn cơ quan Bộ và Văn phòng Đoàn thanh niên.

Văn phòng Đảng - Đoàn thể có nhiệm vụ tham mưu giúp Đảng ủy Bộ, Công đoàn cơ quan Bộ và Đoàn thanh niên Bộ về công tác Đảng theo quy định tại Quy định số 215-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; 

Công tác công đoàn, đoàn thanh niên theo quy định và nhiệm vụ khác do Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ GD&ĐT giao.

Chánh văn phòng Đảng – Đoàn thể có trách nhiệm xây dựng, trình Bí thư Đảng ủy Bộ phê duyệt quy chế làm việc và mối quan hệ công tác của Văn phòng Đảng – Đoàn thể; quản lý và sắp xếp, phân công nhiệm vụ đối với công chức trong Văn phòng theo quy định.

Lập Phương

Tin tiêu điểm

ĐỌC NHIỀU NHẤT