Bản in

Kết nối

Thứ Tư, 19/4/2017 16:04

Thanh Hóa: Giải quyết khó khăn, vướng mắc trong điều chuyển giáo viên

Thanh Hóa: Giải quyết khó khăn, vướng mắc trong điều chuyển giáo viên

GD&TĐ - Vừa qua, UBND tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị giao ban với Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố để giải quyết khó khăn, vướng mắc trong điều chuyển, tuyển dụng và thực hiện lao động theo định mức tại các trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo, nhu cầu biên chế khối THCS năm 2017 tính theo định mức quy định tại Quyết định số 3185/QĐ-UBND ngày 23/8/2016 của UBND tỉnh được thẩm định là 12.860 người; biên chế được giao theo Quyết định số 132/QĐ-UBND của UBND tỉnh là 13.448 người; biên chế thực hiện (hiện có) 14.343 người, thừa so với số giao 895 người, thừa so với nhu cầu 1.483 người. Khối tiểu học nhu cầu biên chế thẩm định là 17.538 người; biên chế được giao năm 2017 là 16.551 người; biên chế hiện có 15.949 người, thiếu so với số giao 602 người, thiếu so với nhu cầu 1.589 người. Khối mầm non nhu cầu biên chế được thẩm định là 17.741 người; biên chế và lao đồng hợp đồng được giao năm 2017 là 15.573 người; biên chế và hợp đồng hiện có 13.728 người, thiếu so với số giao 1.814 người, thiếu so với nhu cầu 4.013 người.

Căn cứ thực tế trên, Sở Nội vụ tổng hợp, đề xuất việc thực hiện điều chuyển số lượng người làm việc thừa trong biên chế của khối THCS xuống bố trí cho khối tiểu học là 596 người, khối mầm non là 772 người; đề nghị điều chuyển đi huyện ngoài 65 người; số lượng người làm việc thừa trong biên chế của tiểu học xuống bố trí cho khối mầm non là 52 người…

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đình Xứng yêu cầu các địa phương cần rà soát, sắp xếp lại cán bộ, giáo viên hợp lý, chặt chẽ với chủ trương, không tăng biên chế theo định mức đã được giao; đề nghị Sở Nội vụ sớm có báo cáo đánh giá làm rõ trách nhiệm của các ngành, địa phương trong thực hiện Kế hoạch số 120/KH-UBND về việc sắp xếp, bố trí và tuyển dụng cán bộ quản lý, giáo viên nhân viên hành chính ở các trường mầm non, tiểu học, THCS, chỉ ra những tồn tại, hạn chế để có giải pháp khắc phục. Các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc thực hiện công tác điều động, thuyên chuyển giáo viên theo kế hoạch và phải xong trước ngày 30/4/2017. Sở Nội vụ báo cáo việc thực hiện điều động, thuyên chuyển và tình trạng thừa, thiếu giáo viên của các huyện, thị xã, thành phố trước ngày 10/5/2017…

Đối với cấp học mầm non, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các đơn vị, địa phương rà soát lại số học sinh, qua đó cân đối đội ngũ giáo viên phù hợp theo định mức tại Quyết định số 3185/QĐ-UBND. Sau khi tính toán và thực hiện điều động, thuyên chuyển nếu vẫn thiếu có thể cho hợp đồng giáo viên. Trong quá trình điều động, thuyên chuyển, mỗi đơn vị có cách làm riêng, song phải bảo đảm ổn định tình hình, không để xảy ra tiêu cực. Trường hợp giáo viên không đồng ý điều chuyển, căn cứ vào nhu cầu thực tiễn nghiên cứu giải pháp để thực hiện tinh giảm biên chế.

Nguyễn Quỳnh