Bản in

Chính sách

Chủ Nhật, 8/1/2017 18:06

Sử dụng đề tài NCKH trong xét danh hiệu NGND, NGƯT

Sử dụng đề tài NCKH trong xét danh hiệu NGND, NGƯT

GD&TĐ - Về tiêu chuẩn sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học đã được sử dụng để xét danh hiệu thi đua các cấp hoặc hình thức khen thưởng cấp tỉnh, bộ, nhà nước thì có tiếp tục được sử dụng để đề nghị xét danh hiệu NGND, NGƯT?

Về vấn đề này, Bộ GD&ĐT giải đáp trong văn bản số 6332/BGDĐT-TĐKT, ngày 28/12/2016, cụ thể như sau:

Điểm b Khoản 2 Điều 6, Luật Thi đua, khen thưởng quy định “Một hình thức khen thưởng có thể tặng nhiều lần cho một đối tượng; không tặng thưởng nhiều hình thức cho một thành tích đạt được ”

Sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học đã dùng làm điều kiện để công nhận danh hiệu thi đua, Bằng khen cấp tỉnh, bộ, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Huân chương Lao động theo tiêu chuẩn quy định tại Khoản 3 Điều 8 và Điều 9 thì không được sử dụng để kê khai thành tích cho tiêu chuẩn quy định tại Khoản 4 Điều 8 và Điều 9 Nghị định số 27/2015/NĐ-CP ngày 10/3/2015.

Lập Phương