Bản in

Kết nối

Thứ Tư, 17/5/2017 07:07

Quy định về việc thực hiện ký kết hợp đồng làm việc đối với viên chức

Quy định về việc thực hiện ký kết hợp đồng làm việc đối với viên chức

GD&TĐ - Hỏi: Năm 2010, tôi được tuyển dụng vào làm giảng viên của trường đại học công lập. Vừa qua, tôi nhận được thông báo của phòng tổ chức cán bộ nhà trường đề nghị ký lại hợp đồng làm việc? Xin hỏi Tòa soạn, tôi có phải ký lại hợp đồng hay không? – Hồ Quang Tiến (hqtien***@gmail.com).

* Trả lời:

Tại Khoản 1 Điều 43 Nghị định số: 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ có nêu: Việc tổ chức thực hiện ký kết hợp đồng làm việc đối với viên chức theo quy định tại Điều 59 Luật Viên chức như sau:

Đối với viên chức được tuyển dụng trước ngày 1/7/2003, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập có trách nhiệm tiến hành các thủ tục để ký hợp đồng làm việc không xác định thời hạn đối với viên chức theo quy định tại Khoản 2 Điều 25, Điều 26, Điều 28, Điều 29, Điều 30 Luật Viên chức và Khoản 2 Điều 18 Nghị định này, bảo đảm các quyền lợi, chế độ, chính sách về ổn định việc làm, chế độ tiền lương và các quyền lợi khác mà viên chức đang hưởng.

Đối với viên chức được tuyển dụng từ ngày 1/7/2003 đến ngày 1/1/2012, căn cứ thời gian công tác; hợp đồng làm việc đã ký kết với đơn vị sự nghiệp công lập, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện việc ký hợp đồng làm việc xác định thời hạn hoặc không xác định thời hạn đối với viên chức theo quy định của Luật Viên chức.

Đối với viên chức được tuyển dụng sau ngày 1/1/2012, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện việc ký hợp đồng làm việc theo quy định tại Luật Viên chức.

Căn cứ vào quy định nêu trên và theo thư bạn viết, nhà trường đề nghị bạn ký kết hợp đồng làm việc là có cơ sở pháp lý. Việc làm này cũng nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

Sỹ Điền