Bản in

Chính sách

Thứ Tư, 4/1/2017 07:07

Quy định về phụ cấp thu hút theo Nghị định số: 116/2010/NĐ-CP

Ảnh có tính chất minh họa/internetẢnh có tính chất minh họa/internet

GD&TĐ - Hỏi: Tôi là viên chức, được phòng GD&ĐT điều động về vùng đặc biệt khó khăn để công tác từ tháng 9/2010. Trước đó, năm 2009 đồng nghiệp của tôi cũng về trường công tác. 

Tuy nhiên, khi tính phụ cấp thu hút theo Nghị định số: 116/2010/NĐ-CP, chúng tôi đều được áp dụng kể từ ngày 1/3/2011. Một đồng nghiệp khác lại được áp dụng ngay từ ngày nhận quyết định điều động về vùng đặc biệt khó khăn để công tác.

Xin hỏi như vậy thì trường hợp nào đúng, chúng tôi có được hưởng ngay phụ cấp thu hút kể từ ngày nhận quyết định hay không? – Nguyễn Văn Vỹ (vanvy***@gmail.com).

* Trả lời:

Tại Điều 4 Nghị định số: 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ có nêu rất rõ như sau:

- Đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này được hưởng phụ cấp thu hút bằng 70% tiền lương tháng hiện hưởng, bao gồm: mức lương chức vụ, ngạch, bậc hoặc cấp hàm và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung, nếu có.

- Thời gian hưởng phụ cấp thu hút là thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và không quá 5 năm. Thời điểm tính hưởng phụ cấp thu hút được quy định như sau:

- Nếu đang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì được tính hưởng phụ cấp thu hút kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành;

- Nếu đến công tác sau ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì được tính hưởng phụ cấp thu hút kể từ ngày có quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Căn cứ vào quy định nêu trên và theo thư bạn viết, trường hợp của bạn và động nghiệp (viên chức được điều động về vùng ĐBKK năm 2009) được hưởng phụ cấp thu hút kể từ ngày 1/3/2011 (Nghị định số: 116/2010/NĐ-CP) có hiệu lực thi hành là đúng với quy định hiện hành.

Việc một động nghiệp khác của bạn được hưởng phụ cấp thu hút kể từ ngày nhận quyết định điều động về vùng ĐBKK công tác có thể là quyết định của đồng chí ấy sau ngày Nghị định số: 116/2010/NĐ-CP.

Sỹ Điền