Bản in

Kết nối

Thứ Sáu, 18/8/2017 07:09

Quy định độ mật đối với tài liệu, vật mang bí mật nhà nước trong ngành GD&ĐT

Quy định độ mật đối với tài liệu, vật mang bí mật nhà nước trong ngành GD&ĐT

GD&TĐ - Bộ GD&ĐT vừa ban hành Quyết định 2765/QĐ-BGDĐT về việc quy định độ mật đối với tài liệu, vật mang bí mật nhà nước trong ngành giáo dục và đào tạo.

Quyết định này quy định độ mật của từng loại tin, tài liệu, vật mang bí mật nhà nước trong ngành GD&ĐT do các đơn vị thuộc Bộ GD&ĐT soạn thảo , ban hành, thiết kế, xây dựng, tiếp nhận, xử lý.

Loại tài liệu, vật mang bí mật nhà nước thuộc độ Tối mật: Tin, tài liệu của ngành GD&ĐT về thực hiện chiến lược an ninh quốc phòng, chiến lược an ninh quốc gia; kế hoạch phòng thủ đất nước liên quan đến nhiệm vụ của Bộ GD&ĐT… Báo cáo, công văn, tài liệu của Ban Cán sự Đảng và Bộ trưởng Bộ GD&ĐT xin ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước về GD&ĐT chưa công bố hoặc không công bố…

Loại tài liệu, vật mang bí mật nhà nước thuộc độ Mật: Tin, tài liệu về doàn công tác nước ngoài, các cuộc đàm phán, nội dung ký kết với nước ngoài và các tổ chức quốc tế về lĩnh vực GD&ĐT chưa công bố; Chiến lược, chương trình, định hướng hợp tác giai đoạn trung hạn và dài hạn với các nước, tổ chức quốc tế về GD&ĐT chưa công bố…

Xem chi tiết Quyết định 2765/QĐ-BGDĐT  TẠI ĐÂY

Theo Bộ GD&ĐT